Mae Plas Sgeti Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cael ei hadnewyddu o dan gynlluniau datblygu arfaethedig newydd.

Bydd yr adeilad rhestredig Gradd II, sydd wedi’i leoli ar diroedd hardd ger Parc Singleton, yn cael ei ail-leoli fel Ysgol Fusnes, yn gartref i amrywiaeth eang o gyrsiau proffesiynol yn ogystal â chymwysterau lefel uwch a phrentisiaethau gradd.

Mae'r Coleg wedi cyflwyno cais am arian cyfalaf - ar gael trwy Lywodraeth Cymru ar gyfer darparu addysg - ac os yw'n llwyddiannus bydd yn caniatáu i'r cynlluniau ddwyn ffrwyth.

Hoffem ddiolch i holl gwsmeriaid a chleientiaid ffyddlon Plas Sgeti am eu cymorth dros y blynyddoedd.

Darllenwch ragor yma.


Gower College Swansea’s Sketty Hall is set for renovation under proposed new development plans.

The Grade II listed building, nestled in beautiful grounds close to Singleton Park, will be repositioned as a Business School, home to a wide range of professional courses as well as higher-level qualifications and degree apprenticeships.

The College has submitted an application for capital funding - available through Welsh Government for delivery of education - which, if successful, will allow for the plans to come to fruition.

We would like to thank all of Sketty Hall’s loyal customers and clients for their support over the years.

Please read more here.